Μελέτη νέου κτιρίου κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Εμπορειού - Study of family house in Emporios country side

/album/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf/render-16a-jpg/
/album/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf/render-15-small-jpg/
/album/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf/render-09-jpg/
/album/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf/render-06-jpg/
/album/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf/render-07-jpg/
/album/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf/render-08-jpg/
/album/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf/render-17c-jpg/

—————