Μελέτη νέου κτιρίου καταστήματος με αποθήκη σε εκτός σχεδίου περιοχή της κοινότητας Μανδρακίου - Study of a new building lacated in the outer area of Mandraki village

Η έκθεση εικόνων είναι κενή.