Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης κατοικίας στην περιοχή Σωτήρα στον Εμπορειο - Restoration study of house in the "Sotira" area of Emporios

/album/a/mg-8546-jpg/
/album/a/a2013-06-07-16-22-09-img-9679-jpg/
/album/a/a1304-p-fp-01-h-a01-1-jpg/
/album/a/a1304-p-fp-01-h-a02-1-jpg/
/album/a/a1304-p-fp-01-h-a03-1-jpg/
/album/a/a1304-p-fp-01-h-a04-1-jpg/
/album/a/a1304-p-fp-01-h-a05-1-jpg/
/album/a/a1304-p-fp-01-h-a06-1-jpg/

—————