Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης στην περιοχή Πύργος στον Εμπορειό - Restoration study of house in Pyrgos area of Emporios

/album/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/dsc-0039-jpg/
/album/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/dsc-0045-jpg/
/album/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/dsc-0041-jpg/
/album/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/dsc-0037-jpg/

—————