ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - RESTORATION OF A TRADITIONAL BUILDING IN THE ENTRANCE OF EMPORIOS

2015-01-10 21:13

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΔΟΛΙΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΗΣ (www.dolihos.gr)

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΣΟΥΛΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: iLANDarchitects – ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (www.i-landarchitects.com)

 

Πρόκειται για παλαιά στενομέτωπη, λιθόκτιστη κατοικία, σε δύο στάθμες, με προσανατολισμό βορρά – νότου. Λόγω εκτεταμένων καταρρεύσεων, από το αρχικό κτίριο σωζόταν τμήμα μόνο των περιμετρικών τοίχων του ορόφου, σε ύψος που ποίκιλε λόγω του κεκλιμένου του εδάφους, ενώ οι τοιχοποιίες του υπογείου ήταν σε άγνωστη κατάσταση, λόγω συσσώρευσης υλικών κατάρρευσης. Το κτήριο αποτελεί τυπικό παράδειγμα διώροφης κατοικίας στον οικισμό του Εμπορειού, με γενικές διαστάσεις 11.50Χ4.50m, πάχος τοίχου 0.40-0.60m και τοιχοποιίες από λιθοδομή κατασκευασμένες με εμπλοκή μικρών και μεγαλύτερων λίθων, σύμφωνα με το παραδοσιακό σύστημα δόμησης.

Το κτήριο συγκροτείται από δύο αυτοτελή τμήματα, σε ισόγεια (κατώι) και β’ στάθμη (ανώι), τα οποία, λόγω της έντονης υψομετρικής διαφοράς στον άξονα βορρά-νότου του οικοπέδου, έχουν ανεξάρτητες, ισόγειες σε κάθε επίπεδο, εισόδους στις αντίστοιχες πλευρές.

Γενικώς, η επέμβαση περιλάμβανε την στατική, οικοδομική και αισθητική αποκατάσταση του κτιρίου, με τις απαραίτητες εργασίες στερέωσης, όπου αυτό ήταν απαραίτητο.

Για την αποκατάσταση του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν τα αυθεντικά υλικά που συλλέκτικαν και ταυτοποιήθηκαν ύστερα από τον καθαρισμό του ερειπίου. Η μορφολογία του κτιρίου ακολουθεί την αρχική όπως αυτή τεκμηριώθηκε από τα λείψανα του κτιρίου.

Το κτίριο προβλέπεται να λειτουργήσει ως κατοικία. Για την κάλυψη των αναγκών της ιδιοκτήτριας διαμορφώνονται ενιαίος χώρος καθιστικού – ύπνου με  κουζίνα και χώρο υγιεινής, με δυνατότητα φιλοξενίας δύο ατόμων, καθώς και αυτόνομος χώρος εργαστηρίου με μικρό κουζινάκι και χώρο υγιεινής.

 
 
 
 

—————

Πίσω