Το γραφείο iLAND architects είναι εγκατεστημένο στον οικισμό Εμπορειός στη Νίσυρο. Το γραφείο ιδρύθηκε με στόχο την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης κτιρίων της λαϊκής αρχιτεκτονικής και μνημείων της Νισύρου αλλά και τον σχεδιασμό νέων με γνώμονα την ομαλή ένταξή τους στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον του νησιού. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

iLAND architects is an Architectural office situated in the settlement of Emporios in the island of Nisyros. Having full awareness of the cultural and spiritual significance of the island of Nisyros, the office's main goal is to create restoration studies of existing buildings and monuments as well as architectural studies of new buildings that fit the islands builted and natural environment.

 MORE...