Το γραφείο iLANDarchitects αναλαμβάνει την πλήρη κατασκευή κτιριακών έργων με "κλειστούς" προυπολογισμούς που βασίζονται στις μελέτες που έχουν εκπονηθεί.

 

iLANDarchitects undertakes the full construction of building projects with the turn key method with "closed" costs based on the studies.