Το γραφείο iLAND architects ιδρύθηκε το 2013 από τον αρχιτέκτονα - αναστηλωτή Γιώργο Τσιρώνη με στόχο την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης κτιρίων της λαϊκής αρχιτεκτονικής και μνημείων της Νισύρου αλλά και τον σχεδιασμό νέων με γνώμονα την ομαλή ένταξή τους στο περιβάλλον της νήσου. Πρόκειται για ένα άρτια οργανωμένο αρχιτεκτονικό γραφείο που έχει ως βάση των δραστηριοτήτων του τον οικισμό Εμπορειός.

Η πολυετής πείρα των στελεχών του γραφείου σε θέματα αποκατάστασης, τόσο σε επιστημονικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, εξασφαλίζει τον άρτιο σχεδιασμό και εκτέλεση των έργων.

Οι σχεδιαστικές αρχές του γραφείου iLAND architects ταυτίζονται πλήρως με τις επιστημονικές αρχές της αποκατάστασης μνημείων και με την ανάγκη για διάσωση διατήρηση του μοναδικού περιβάλλοντος, τόσο των τεσσάρων οικισμών όσο και της υπαίθρου της Νισύρου.

Επιπρόσθετα, πέρα από τους επαγγελματικούς του στόχους, το γραφείο iLAND architects επιθυμεί και δεσμεύεται να καταβάλει προσπάθειες, με όσα μέσα θα διαθέτει, για την αναστροφή της καταστροφής των μοναδικών στοιχείων εκείνων που προσδίδουν στην Νίσυρο τον χαρακτήρα της και την καθιστούν μοναδική, τόσο σε σχέση με το φυσικό της περιβάλλον, όσο και με το δομημένο.

 

iLAND architects is an Architectural office situated in the settlement of Emporios in the island of Nisyros in Greece. The studio was founded by architects Giorgos Tsironis Having full awareness of the cultural and spiritual significance of the island of Nisyros, the office's main purpose is to create architectural studies of restoration of existing monuments and new buildings situated in the island's traditional environment. The office is fully organized and it is able to take over any study that will be assigned to it.
iLAND architects specializes in restoration, refurbishment and development of historical buildings and settlements, a field in which its founder and collaborators share a significant knowledge and a long-lasting experience.
iLAND architects have handled significant restoration projects from different seasons, ancient, byzantine, mediaeval and modern, always following the same strict procedure based on international standards and guidelines for historic rehabilitation projects. iLAND architects undertakes the whole study procedure: project survey and analysis, pathology, historic documentation, construction documentation, proposal drawings and documentation, construction drawings, public authorities’ permission handling, quantity survey etc.
iLAND architects, besides the “in house” experts, collaborates with specialists from around the world in all fields of restoration study process such as material analysts, geologic researchers, works of art conservators and others.
Besides its main aspects of business, iLAND architects has the ambition to help by all means, to prevent the further destruction of the architectural elements that provide the island of Nisyros with its unique and rare character.