Ο Γιώργος Τσιρώνης είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο NYIT, στη Ν. Υόρκη το 1985 και τις ολοκλήρωσε στο ΕΜΠ το 2000 αποκτώντας τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του προγράμματος "Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και Συνόλων". Από το 1994 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας με κύριο αντικείμενο τις μελέτες αποκάταστασης ιστορικών κτιρίων και μνημείων. Είναι ιδρυτής του γραφείου iLANDarchitects και συνιδρυτής και εταίρος του γραφείου Δόλιχος Μελετητική (www.dolihos.gr). Έχει διδάξει επί σειρά ετών στο πρόγραμμα μεταπτυχικών σπουδών του ΕΜΠ "Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και Συνόλων", έχει συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ και έχει ενεργή παρουσία στον επιστημονικό τομέα του με ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

George Tsironis is founder of i.LANDarchitects and cofounder and partner in Dolihos Architects (www.dolihos.gr). He is a registered architect and architectural conservator. He studied Architectural Technology in the USA (1989), he holds a BArch in architectural engineering from the National Technical University in Athens, Greece (1994) and an MSc in “Protection of Monuments, Sites and Complexes” from the same University (1999). George Tsironis has been teaching at the Post graduate study program “Conservation and Restoration of Historic Buildings and Sites” at the National Technical University of Athens since 2004, he has participated in many University restoration research projects and he has published a number of scientific works. He is a member of ICOMOS Greece, the Technical Chamfer of Greece and the Hellenic Society for the Protection of the Environment and the Cultural Heritage.